Styrelsen har beslutat att inför årets riksträff införa ett resebidragssystem för familjer med lång resväg

Medlemmarnas geografiska spridning

Under de senaste åren har en diskussion pågått i föreningen om var riksträffarna ska förläggas geografiskt för att de ska vara tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Det fanns även en konkret plan, som dock gick i stöpet, på att förlägga träffen 2015 i nordligaste Sverige.

Under riksträffen 2014 hölls en workshop där träffarnas placering diskuterades och där budskapet till styrelsen var ganska tydligt om att prioritera att göra träffarna tillgängliga för så många medlemmar som möjligt framför att sprida dem geografiskt med risken att få ett betydligt lägre deltagande. 

Baserat på resultatet av workshopen har styrelsen under året beslutat om att låta träffen alternera mellan 3 platser i södra Sverige, där majoriteten av medlemmarna bor. Samtidigt införs ett resebidragssystem för att underlätta för familjer i norra Sverige att delta i träffarna.

Bidraget är utformat så att bidrag utgår till de familjer som har längre än 70 mil att resa till träffen. Bidragets storlek är motsvarande kostnad för en natts övernattning i rum/stuga på den gård där träffen hålls och betalas ut efter träffen.  

Abba Adoptions producerar just nu med stöd av Leon Laubscher på Magnification en ny adoptionsvideo och de börjar närma sig slutfasen. Den gamla DVDn har många år på nacken och det behövs verkligen något nytt. De söker nu efter videofilmer i HD-format från våra Forever Families-träffar eller från vardagshändelser i familjerna. 

 

Man e-postar Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få mer information om detta. Vi vill rekommendera er att noggrant kolla genom eventuellt videomaterial som ni vill skicka så att ni vet att alla på filmen är okej med att detta används. 

Adoptionscentrum har publicerat en nyhet på sin hemsida angående att den omregistrering hos Department of Home Affairs som skulle ha skett i samband med adoptionen i Sydafrika i vissa fall har försvunnit.

Eftersom Sydafrika är på väg att införa nya skärpta regler för inresa i landet med barn, där krav på korrekta födelsecertifikat är en av nyheterna, har det förts en del diskusioner på nätet om vilken konsekvens de borttappade omregistreringarna kan få.

Med anledning av att det florerat en del felaktig information har Adoptionscentrum bett oss om hjälp att sprida den här nyheten: 

Läs nyheten om omregistrering på Adoptionscentrums hemsida.

Vid årsmötet 2014 på Gullbrannagården beslutade föreningen att öppna upp för nya medlemmar med barn adopterade från Lesotho. Lesotho är ett grannland till Sydafrika, faktiskt helt omgiven av Sydafrika, och på senare år har adoption därifrån varit möjlig genom Adoptionscentrums försorg. Frågan hade tidigare kommit från ett par Lesothofamiljer och föreningen beslutade för att öppna upp för dessa. 

Är ni intresserade över vad som mer beslutades på årsmötet 2014 får ni gärna titta i vårt dokumentbibliotek (medlemsinloggning behövs).

Precis innan jul landade ett rekordtjockt brevutskick från föreningen i medlemmarnas brevlådor. 

Förutom ett brev från ordföranden innehöll utskicket information om lanseringen för ett bredare engagemang i Life House projektet som Samsas driver tillsamans med vår sammarbetsorganisation i Sydafrika, SA Cares for Lives. Dessutom innehöll brevet ett registerutdrag ur medlemsregistret med aktiveringskoder för den nyligen laserade personliga inloggningen på hemsidan tillsammans med information om nyheterna på hemsidan. 

Eftersom det inte går att aktivera sig som medlem på hemsidan utan aktiveringskoderna som var med i utskicket är det viktigt att ni tar tillvara utskicket och gärna registrerar er på hemsidan så snart som möjligt. 

Om ni inte fått brevutskicket kan det bero på att vi har fel adress till er. Kontakta i så fall Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med namn, personnummer för en vuxen familjemedlem och er nya folkbokföringsadress så ser vi till att uppdatera er adress och skicka ut aktiveringskoderna till er nya adress. 

 

Vi vet sedan tidigare att vårt medlemsregister för inte är helt uppdaterat. Och inför att vi ska införa individuellt medlemskap i föreningen behöver registret kompletteras med födelsedatum för samtliga familjemedlemmar. Därför behöver vi er hjälp! 

Nu går det att uppdatera medlemsregistret för din familj direkt på hemsidan. Så logga in och kontrollera att era uppgifter stämmer och komplettera med födelsedatum för samtliga familjemedlemmar!

Under menyn medlemsregister hittar du familjesidan där du kan se och uppdatera alla uppgifter om din familj.  

Familjesidan

Familjesidan hittar du på hemsidan under Medlemsregister/Min familj 

Äntligen är vi redo att bredare lansera möjligheten att engagera oss i SA Cares fantastiska projekt Life House.

Sedan i sommras stöttar föreningen gemensamt ett Life House genom insamlingen till Samsas. Nu är ytterligare minst 2 hus på gång genom olika grupper av medlemmar som gått ihop för att stötta ett hus tillsammans. 

Idén med vårt engagemang i Life Houseprojektet är att projektet ska växa - att vi som förening ska engagera oss i många flera Life House. Husen har fått en mycket speciell betydelse i samhället och bidrar på ett bra sätt till ökad trygghet och säkerhet för barn och ungdomar men också till utveckling av möjligheter att skapa en försörjning för vuxna.

Läs mer på Samsas sida!

Strax innan jul lanserade vi föreningens uppdaterade hemsida. 

De största nyheterna är:

  • Personlig inloggning som går att koppla till facebook
  • Sökbart medlemsregister
  • Hemsidan fungerar även i mobilen
  • Det går att kommentera innehåll på hemsidan

Den personliga inloggningen innebär att alla medlemmar behöver registrera sig på hemsidan. Här är en guide för hur det går till: Så registrerar du dig på hemsidan - steg för steg

Redan när föreningen under 2011-2012 utvecklade den nuvarande hemsidan fanns en vision om att den skulle stödja föreningens syfte om att vara ett nätverk mellan medlemmarna. Den gången kom vi inte hela vägen. Men nu kommer alltså de första viktiga funktionerna med personlig inloggning och sökbart medlemsregister för att göra det möjligt. Och med de här pusselbitarna på plats hoppas vi framöver kunna lägga till fler funktioner för nätverkande på hemsidan.

 

Handlingarna inför årsmötet finns i dokumentbiblioteket på hemsidan. 

Det är dags för nya tröjor i föreningen och Föreningen Forever Families för Sydafrika utlyser därmed en tävling. Vi vill hitta ett nytt motiv för föreningens tröjor och tror att det i föreningen finns talangfulla medlemmar som kan skapa spännande eller för den delen enkla och vackra motiv. Vid riksträffen 2014 kommer vi att ha en omröstning kring de motiv som lämnats in - den som vinner får äran att ha just sin bild på framtida produktion av t-shirts.

Format: png- eller jpg-fil, maximalt 4000 x 4000 pixlar och 10 MB i storlek. Finns ingen tydlig undre gräns angiven, men ju större desto bättre!

Skicka in era förslag på e-post till Peter Rydén, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Må bästa motiv vinna!