Här nedan följer uppdaterad information från Adoptionscentrum om inresa till Sydafrika för adopterade barn under 18 år. 

 

Den sista meningen, att "passfrågan inte ska blandas ihop med omregistreringsfrågan", tolkar vi som att Sydafrikansk lag fortfarande kräver att vi omregistrerar våra adopterade barn. Däremot är det inte längre ett krav att omregistreringen är klar, eller påbörjad, innan man kan resa in i landet. 

 

  

Informationen från Adoptionscentrum:

Den information Adoptionscentrum har fått tidigare kommer från den Sydafrikanska ambassaden i Stockholm. De säger att alla, inklusive minderåriga, som har sydafrikanskt medborgarskap ska resa in och ut ur landet på sitt sydafrikanska pass. Ambassaden säger fortfarande att detta är vad som gäller.

 

Men vi har nu tillslut ytterligare information. Information som kommer från Department of Home Affairs via Abba. De bekräftar muntligen att det går bra att resa in på svenskt pass för barn som ej fyllt 18. Familjer som har rest in och ut i landet bekräftar att detta fungerar bra. Myndiga personer ska enligt sydafrikansk lag resa in på sydafrikanskt pass om de har dubbelt medborgarskap. Sydafrikanska ambassaden i Stockholm kan tänka sig att korrigera sin information om de får skriftligt meddelande från Department of Home Affairs att minderåriga är undantagna (något de ej har fått).

 

Vi har inte fått något skriftligt men känner att vi vill förmedla vad olika sydafrikanska myndigheter (DHA samt ambassaden) säger om passfrågan. Med denna information kan familjer kan ta sina egna beslut. Om någon känner sig osäker att åka på bara ett svenskt pass kan de få intyg från den Sydafrikanska ambassaden att man påbörjat omregistreringsprocessen (om man gjort det) och att omregistreringsprocessen inte är färdig vilket förklarar varför man inte reser på sydafrikanskt pass. När familjer har rest med detta intyg har vi bett dem att inte visa upp det om det inte är så att tulltjänstemannen ber om det, detta för att inte främja att detta papper alltid ska visas upp.

 

Passfrågan ska dock inte blandas ihop med omregistreringsfrågan.

  

You have no rights to post comments