Personuppgiftsansvar

Föreningen Forever Families för Sydafrika och Lesotho är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i föreningen.  Ordförande i styrelsen är kontaktperson för dataskyddsfrågor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Syfte och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Föreningen behandlar medlemmars och blivande medlemmars personuppgifter med två syften:

  1. Möjliggöra administration av föreningen. 
    Personuppgifter behöver behandlas för att hålla reda på vilka som är medlemmar i föreningen, att ta ut medlemsavgifter, kommunicera med medlemmarna och planera samt genomföra föreningsaktiviteter. 
  2. Möjliggöra föreningens syfte att vara ett nätverk för medlemmarna
    Ett av föreningens syften är att fungera som ett nätverk. Information ur medlemsregistret gör det möjligt för medlemmarna att hitta andra medlemmar. 

Föreningens behandling av personuppgifter motiveras genom en intresseavvägning där de behandlade personernas intresse av att vara medlemmar i föreningen bedöms väga tyngre än intresset av att deras personuppgifter inte ska behandlas av föreningen. 

Behandling i samband med Medlemsskap och Föreningsaktiviteter

Personuppgifter (namn, födelsedatum, adress, epost-adress, telefonnummer, familjetillhörighet, adoptionsland, foto) som lämnas i samband med ansökan om medlemskap eller senare genom uppdatering av uppgifter i medlemsregistret sparas så länge du är medlem i föreningen. Vid avslut av medlemskap raderas uppgifterna senast vid början av nästkommande verksamhetsår.

Personnummer som lämnas i samband med ansökan om medlemskap används enbart för att bekräfta familjens folkbokföringsadress och sparas inte efter att ansökan är behandlad.

Personuppgifter (medlemsnummer, namn, adress, epost, mobilnummer, ålder, specialkost/matallergier) som lämnas i samband med anmälan till föreningsaktivitet, t.ex. riksträff, sparas till nästkommande riksträff och raderas senast vid början av det därefter följande verksamhetsåret.

Utlämnande av personuppgifter

Föreningen lämnar personuppgifter vidare till ett tryckeriföretag i samband med postala medlemsutskick och till kursgårdar i samband med bokning av logi vid föreningsaktiviteter. Dessa organisationer agerar i de här fallen personuppgiftsbiträde till föreningen och biträdesavtal upprättas för att säkerställa att de hanterar personuppgifter i enlighet med föreningens instruktioner och gällande dataskyddslagstiftning.

Föreningen använder sig även av IT-leverantörer i samband med föreningens behandling av personuppgifter:
Hemsidan med medlemsregister och funktioner för nätverkande mellan medlemmar driftas av FastComet i deras datacenter i Amsterdam. Se FastComet privacy policy.
Google G-Suite används för e-post, fillagring, anmälningsformulär mm. Se Google Cloud Security White paper för mer info.

Medlemmarna i föreningen har genom funktionerna för nätverkande mellan medlemmar på hemsidan tillgång till personuppgifter från medlemsregistret. 

Föreningen lämnar i övrigt inte ut några uppgifter om medlemmarna till tredje part. 

Facebookgrupper

Föreningen använder sig av facebookgrupper för kommunikation och nätverkande mellan medlemmar som använder Facebook. Medlemskap i dessa grupper är frivilligt. Facebook är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Facebook och tillhandahåller verktyg och funktioner för att ge användaren kontroll över sin integritet och rättigheter. Se Facebooks datapolicy.
Föreningen har ett ansvar att tillse att enbart föreningens medlemmar är medlemmar i föreningens grupper samt att inga kränkande personuppgifter publiceras i inlägg i föreningens grupper. 

Rätt till information, till rättning och till att motsätta sig behandling (radering)

Du vars personuppgifter behandlas av föreningen har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas. Den informationen framgår av denna integritetspolicy.
Du har också rätt till ett utdrag av de uppgifter om dig som föreningen behandlar. Ett utdrag av uppgifter ur medlemsregistret skickas varje år ut tillsammans med medlemsfakturan. Dessutom kan du när som helst via hemsidans medlemssidor se vilka uppgifter om dig och din familj som lagras i medlemsregistret.

Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga. Du kan antingen själv rätta uppgifter för dig och din familj på hemsidans medlemssidor, eller kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få hjälp att rätta felaktiga uppgifter.

Du har rätt att motsätta dig föreningens behandling av personuppgifter och få dina uppgifter raderade. Kontakta i så fall medlemsadministratören Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om du motsätter dig den behandling av personuppgifter som syftar till att möjliggöra föreningens administration kan du inte fortsätta vara medlem i föreningen. Medlemskapet kommer i så fall avslutas samtidigt som dina uppgifter raderas.
Du kan motsätta dig behandlingen av personuppgifter med syfte att stödja nätverkande mellan medlemmar och ändå vara kvar som medlem i föreningen, även om nätverkande mellan medlemmar är ett av föreningens tre i stadgarna fastslagna syften.  Du och din familj kommer då inte längre vara sökbara för andra medlemmar på hemsidan.  

Uppdaterad: 2022-04-02

Ladda ner som PDF