Forever Families för Sydafrika och Lesotho är en förening för familjer med medlemmar som är adopterade från Sydafrika eller Lesotho

 Föreningen har fyra huvudsyften:

  • Att vara ett nätverk för familjer med barn adopterade från Sydafrika och Lesotho
  • Att stödja och samverka i utvecklingsprojekt i Sydafrika och Lesotho
  • Att verka för att erbjuda fördjupad kunskap om Sydafrika och Lesotho till medlemmarna
  • Att vara ett forum för medlemmarnas samtal om och erfarenhetsutbyte kring identitet och adoption